Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54
NIP: 118-00-35-927
01-629 Warszawa

www.sgsp.edu.pl


Zespół ds. e-Nauczania:Mariusz Pulkowski
kierownik działu           
 mpulkowski sgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 361


Beata Hejger

specjalista  bhejger sgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 759