Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. Słowackiego 52/54
NIP: 118-00-35-927
01-629 Warszawa

www.sgsp.edu.pl


Zespół ds. e-Nauczania:Mariusz Pulkowski
kierownik działu           
 mpulkowski sgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 361

Magdalena Gierska starszy specjalista  mgierska sgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 631


Aleksandra Baldy

starszy specjalista  abaldy sgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 635

Grzegorz Orłowski główny specjalista  gorlowski sgsp.edu.pl
stac. (22) 5617 365